Program

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami i obowiązkami (m.in. dot. BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), którym podlega bardzo szeroka grupa przedsiębiorców oraz przedstawienie najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami w firmie.

 

 

 1. Wprowadzenie
   • Podstawowe wymagania prawne dotyczące odpadów - przypomnienie najważniejszych regulacji
 2. Gospodarka odpadami –obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze:
   • Podstawy prawne - ustawy i rozporządzenia regulujące gospodarkę odpadami w Polsce
   • Podstawowe definicje i pojęcia: odpad, produkt uboczny, odpad niebezpieczny, wytwórca odpadu, odpad komunalny
   • Obowiązki wytwórcy odpadów i dalszego gospodarującego odpadami,  w zakresie gospodarowania odpadami: decyzje, zgłoszenia, pozwolenia, zezwolenia
   • Zasady poprawnego postępowania z odpadami (organizacja miejsc magazynowania odpadów, wybór odbiorcy odpadów, nadzór nad ilością wytwarzanych odpadów, przekazywanie odpadów pracownikom)
   • Ekologiczne i ekonomiczne sposoby na odpady – wybrane dobre praktyki w gospodarce odpadami 
   • Ewidencja odpadów, obieg dokumentów ewidencyjnych
   • Katalog odpadów- jak prawidłowo klasyfikować powstające odpady - ćwiczenia praktyczne
   • Jak prawidłowo wypełnić kartę przekazania odpadu, kartę ewidencji odpadu oraz zbiorcze zestawienie danych o odpadach - przykłady i ćwiczenia w wypełnianiu, najczęściej popełniane błędy
   • Poprawne wypełnienie sprawozdania- zbiorczego zestawienia danych o odpadach, terminy złożenia w urzędzie
   • Kontrole WIOŚ w zakresie gospodarki odpadami i sankcje karne grożące za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów, w tym administracyjne kary pieniężne, kary grzywny lub kary aresztu.
 3. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - zmiany w nowych obowiązkach dla przedsiębiorców
   • Przedstawienie obowiązujących formularzy rejestrowych i aktualizacyjnych do BDO,
   • Podanie miejsc, sposobów i terminów składania wniosków 
   • Sposób uzyskania dostępu (loginu i hasła) do BDO
   • Informacja o terminach i wysokości opłat rejestracyjnych i rocznych
   • Informacja o sankcjach za brak wpisu do BDO i konsekwencji niedotrzymania terminu wpisu
   • Jak aktualnie funkcjonuje Baza danych o odpadach?
   • Jak długo zezwolenia na transport odpadów zachowują ważność? Do kiedy wpisy do BDO?
   • Firmy świadczące usługi (np. sprzątające, budowlane, czyszczące separatory) - czy muszą dokonać wpisu do BDO?
   • Czy małe firmy muszą dokonać wpisu do BDO?
 4. Praktyczne omówienie problemów uczestników szkolenia.

 

 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia:

Zapisz się

Koszt i miejsce

Koszt szkolenia wyceniany jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, liczby godzin oraz miejsca organizacji szkolenia.

Prowadzący

specjalista w dziedzinie ochrony środowiska

doświadczony wykładowca – praktyk, od lat pracujący jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzania szkoleń z zakresu ochrony środowiska.
Na co dzień współpracuje z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno - prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska oraz samymi przedsiębiorcami z sektora produkcyjnego i usługowego. W praktyce monitoruje stan formalno-prawny zakładów w zakresie ochrony środowiska, nalicza opłaty za korzystanie ze środowiska oraz sporządza sprawozdania, prowadzi ewidencję w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami oraz informuje o zmianach prawnych dotyczących działalności firmy.

Zapisz się na szkolenie

lub pobierz formularz

Pliki do pobrania

Masz pytanie?

71 324 17 24