Program

 1. Warunki techniczne jako podstawa prawidłowej budowy w rozumieniu art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 tj.)
 2. Zakres zastosowania przepisów Rozporządzenia:
   • wyjaśnienie podstawy prawnej Rozporządzenia
   • określenie czynności do których wymagane jest stosowanie przepisów Rozporządzenia
   • określenie budynków do których wymagane jest stosowanie przepisów Rozporządzenia
   • nowe definicje legalne w procesie inwestycyjnym
   • przepisy przejściowe i końcowe Rozporządzenia
 3. Warunki dotyczące zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej:
   • obowiązek usytuowania poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości
   • wymagania w zakresie usytuowania budynku na działce budowlanej
   • wymagania w zakresie usytuowania budynku w odległości od innych budynków
   • wymagania w zakresie zapewnienia dojść i dojazdów do działek budowlanych, budynków i urządzeń z nimi związanych
   • wymagania w zakresie zapewnienia miejsc postojowych
   • wymagania w zakresie miejsca gromadzenia odpadów
 4. Warunki dotyczące zapewnienia uzbrojenia technicznego działki i odprowadzania wód powierzchniowych:
   • wymagania w zakresie zbiorników na nieczystości
   • wymagania w zakresie konstrukcji i usytuowania studni
   • wymagania w zakresie kanalizacji deszczowej
   • wymagania w zakresie dostępu do sieci
 5. Warunki w zakresie zapewnienia zieleni, urządzeń rekreacyjnych oraz ogrodzeń. 
 6. Wymagania dotyczące warunków technicznych budynków i pomieszczeń:
   • wymagania w zakresie niezbędnej infrastruktury
   • wymagania w zakresie oświetlenia i nasłonecznienia
   • wymagania w zakresie wejścia do budynków
   • wymagania w zakresie schodów i pochylni
 7. Warunki dotyczące wyposażenia technicznego budynków:
   • wymagania w zakresie instalacji wodociągowej
   • wymagania w zakresie kanalizacji ściekowej i deszczowej
   • wymagania w zakresie urządzeń do usuwania odpadów stałych
   • wymagania w zakresie instalacji ogrzewczej
   • wymagania w zakresie instalacji gazowej
   • wymagania w zakresie instalacji elektrycznej
   • wymagania w zakresie instalacji telekomunikacyjnej
   • wymagania w zakresie przewodów kominowych
   • wymagania w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji
   • wymagania w zakresie dźwigów w budynkach
 8. Warunki w zakresie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi:
   • wymagania w zakresie garaży dla samochodów osobowych
   • wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich
   • wymagania dotyczące pomieszczeń technicznych i gospodarczych
   • wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno – sanitarnych
   • wymagania ogólne dotyczące wszystkich pomieszczeń
 9. Szczególne warunki dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych 
 10. Warunki dotyczące warunków bezpieczeństwa konstrukcji budynku i urządzeń z nim związanych 
 11. Warunki techniczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków:
   • lokalizacja budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
   • wymagania wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania
   • klasy i warunki odporności pożarowej budynków
   • szczególne wymagania techniczne zapewniające bezpieczeństwo pożarowe budynków
   • szczególne wymagania techniczne przeciwpożarowe dla: garaży, budynków inwentarskich, budynków tymczasowych
   • wymagania techniczne w zakresie stref pożarowych
   • wymagania techniczne w zakresie dróg ewakuacyjnych
   • wymagania przeciwpożarowe w zakresie używanych materiałów wykończeniowych
   • wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji
 12. Warunki techniczne zapewniające bezpieczeństwo użytkowania:
   • warunki ogólne zapewniające bezpieczeństwo użytkowania
   • szczegółowe warunki dotyczące konstrukcji budynków zapewniające bezpieczeństwo użytkowania.
 13. Warunki techniczne budynku zapewniające higienę i zdrowie użytkowników oraz sąsiadów budynku:
   • warunki ogólne zapewniające higienę i zdrowie w budynku
   • szczegółowe warunki techniczne zapewniające higienę i zdrowie
 14. Warunki techniczne zapewniające ochronę przed hałasem i drganiami w budynkach i urządzeniach z nimi związanych. 
 15. Warunki techniczne budynków i ich instalacji w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. 
 16. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych:
   • przesłanki odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
   • postępowanie w zakresie uzyskania postanowienia zezwalającego na odstępstwo
   • odstępstwo od warunków technicznych a legalizacja obiektu budowlanego.
 17. Orzecznictwo sądów administracyjnych, stanowiska judykatury oraz pragmatyki – dyskusja. 
 18. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia: informacja wkrótce

Zapisz się

Koszt i miejsce

Koszt szkolenia wyceniany jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, liczby godzin oraz miejsca organizacji szkolenia.

Prowadzący

Agnieszka Znamiec

znakomity wykładowca – praktyk, Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym.


Zapisz się na szkolenie

lub pobierz formularz

Pliki do pobrania

Masz pytanie?

71 324 17 24