Program

 1. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U.2015.277) – omówienie:
  • umocowanie w prawie europejskim 
  • podstawowe definicje/pojęcia zawarte w ustawie , w tym pojęcie zakładu inżynierii genetycznej, GMM, GMO
  • uregulowania prawne dotyczące szkodliwych czynników biologicznych 
  • zakres nowelizacji ustawy obowiązujący od 30.03.2015r. 
  • uprawnienia ministra właściwego ds. środowiska 
  • podstawowe akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
  • kategorie zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) i organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO).
 2. Zakład inżynierii genetycznej 
  • zagadnienia formalno-prawne dotyczące zakładu inżynierii genetycznej w związku z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
  • szczegółowe rodzaje środków bezpieczeństwa stosowane w zakładach inżynierii genetycznej przewidziane dla poszczególnych kategorii zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych – omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej (Dz.U.2016.600), ze wskazaniem pomocniczych Polskich Norm
  • procedura ubiegania się o wydanie pozwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w tym: wymogi formalne dotyczące wniosków do Ministra Środowiska o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, procedura i zakres opiniowania zakładu inżynierii genetycznej przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną oraz aspekty formalne postępowania ministra właściwego ds. środowiska w zakresie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej.
 3. Wymogi formalnoprawne związane z rozpoczęciem zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakładach inżynierii genetycznej
  • zgłoszenie do Ministra Środowiska działań zamkniętego użycia GMM w I kategorii zagrożenia; obowiązki podmiotu dokonującego zgłoszenia 
  • procedura ubiegania się o zgodę ministra właściwego ds. środowiska  na zamknięte użycie GMM w kategoriach zagrożenia II-IV oraz zamkniętego użycia GMO; obowiązki podmiotu występującego o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM.GMO
  • aspekty formalne postępowania ministra właściwego ds. środowiska w sprawach zgłoszeń oraz wniosków o wyrażenie zgody na zamknięte użycie GMM (odpowiednio do kategorii) oraz o wyrażenie zgody na zamknięte użycie GMO.
 4. Publiczne rejestry zakładów inżynierii genetycznej oraz zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO prowadzone przez ministra właściwego ds. środowiska.
 5. Najważniejsze uregulowania prawne oraz wymogi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – zakres niezbędny dla podmiotów ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej.
 6. Wynikająca z ustawy o GMM i GMO odpowiedzialność cywilna i karna.
 7. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia:

Zapisz się

Koszt i miejsce

Koszt szkolenia wyceniany jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, liczby godzin oraz miejsca organizacji szkolenia.

Prowadzący

Szkolenie poprowadzi doświadczony wykładowca - praktyk, specjalizujący się w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zamkniętym użyciu mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Zapisz się na szkolenie

lub pobierz formularz

Pliki do pobrania

Masz pytanie?

71 324 17 24