Program

 1. Powierzanie pracy cudzoziemcom – pojęcia podstawowe
   • Definicja prawna cudzoziemca
   • Cudzoziemcy, dla których nie jest wymagane zezwolenie na pracę
   • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia, od których wymaga się podstawy pobytu uprawniającej do wykonywania pracy
   • Cudzoziemcy, od których wymaga się zezwolenia na pracę oraz podstawy pobytu uprawniającej do wykonywania pracy
   • Cudzoziemcy, którzy nie mogą wykonywać pracy na terenie Polski.
 2. Przyjmowanie do pracy obywateli z państw członkowskich UE i EOG.
 3. Zatrudnianie obywateli państw trzecich
   • Powierzenie pracy na podstawie zezwolenia na pracę
    • Procedura uzyskania zezwolenia na pracę
    • Rodzaje zezwoleń na pracę
    • Warunki wydania, odmowy wydania, przedłużenia czy cofnięcia zezwolenia na pracę
    • Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
   • Zatrudnienie obcokrajowca na postawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
   • Zatrudnienie cudzoziemca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
 4. Obowiązki podmiotów powierzających pracę.
 5. Konsekwencje nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców.
 6. Cudzoziemiec w zarządzie spółki kapitałowej.
 7. Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców obowiązujące od 01.01.2018r.
   • Zezwolenia na pracę – co się zmieni?
   • Zezwolenie na pracę sezonową
   • Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy po nowemu
   • Zmiany w przepisach wykroczeniowych.
 8. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia:

Zapisz się

Koszt i miejsce

Koszt szkolenia wyceniany jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, liczby godzin oraz miejsca organizacji szkolenia.

Prowadzący

Agata Kostyk – Lewandowska

doświadczony wykładowca – praktyk, od kilkunastu lat pracownik urzędu kontroli, zajmujący się na co dzień problematyką legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia cudzoziemców oraz delegowania pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług.

Zapisz się na szkolenie

lub pobierz formularz

Pliki do pobrania

Masz pytanie?

71 324 17 24