Program

 1. Zasady obowiązujące przy rozstrzyganiu obowiązku ubezpieczenia z tytułu umowy zlecenia
  • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  • sprawdzanie wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia
  • sumowanie podstaw wymiaru składek z tytułu umów zlecenia a prawo do zasiłku chorobowego
  • ustalanie łącznej podstawy wymiaru składek z tytułu umów zlecenia
  • kolejność zawierania umów a możliwość dokonania wyboru tytułu do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym
  • inne.
 2. Wpływ wypłaty wynagrodzenia na rozstrzygniecie obowiązku ubezpieczenia z tytułu umowy zlecenia.
  • brak wypłaty wynagrodzenia w miesiącach wykonywania umowy,
  • wypłata wynagrodzenia po ustaniu tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi.
 3. Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczenia w przypadku tzw. zbiegów tytułów ubezpieczenia np.
  • kilka umów zlecenia,
  • kilka umów zlecenia u tego samego pracodawcy
  • umowa zlecenie i działalność gospodarcza,
  • umowa zlecenie i umowa o pracę,
  • kilka umów zlecenia i umowa o pracę,
  • inne.
 4. Osoby uprawnione do emerytur lub rent będące zleceniobiorcami
  • kilka umów zlecenia,
  • umowa zlecenia i umowa o pracę,
  • kilka umów zlecenia i umowa o pracę.
 5. Badanie przez ZUS prawidłowości wykazanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy
  • wnioski płatników,
  • informacje przekazywane przez ZUS płatnikowi składek.
 6. Zmiany od stycznia 2017r.
  • Definicja minimalnej stawki godzinowej,
  • Wysokość minimalnej stawki godzinowej,
  • Ewidencjonowanie godzin wykonywania umowy,
  • Umowy zlecenia objęte nową regulacją,
  • Obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia,
  • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów,
  • Przechowywanie dokumentacji,
  • Kontrola wypłacanego wynagrodzenia przez PIP.
 7. Pytania i odpowiedzi, konsultacje.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia:

Zapisz się

Koszt i miejsce

Koszt szkolenia wyceniany jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, liczby godzin oraz miejsca organizacji szkolenia.

Prowadzący

doświadczony wykładowca – praktyk, specjalista z zakresu świadczeń ZUS z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym

Zapisz się na szkolenie

lub pobierz formularz

Pliki do pobrania

Masz pytanie?

71 324 17 24