Program

 1. Delegowanie pracowników z art.12.1 rozporządzenia 883/2004
  • warunki do spełnienia po stronie pracodawcy (dokumentowanie znacznej części działalności)
  • warunki do spełnienia po stronie pracownika
  • niezbędna dokumentacja do poświadczenia formularzy A1 (wnioski, załączniki)- zmiany w zakresie kompletowania wniosków, najnowsza praktyka
  • kiedy ZUS nie poświadczy formularzy A1- odmawianie A1, skutki odmowy, anulowanie formularzy z mocą wsteczną
  • umowa zlecenie a oddelegowanie pracowników- czy ZUS poświadczy A1
  • delegowanie pracowników tymczasowych- wymogi administracyjne i aspekty ubezpieczeniowe
  • czy grozi koniec delegowania ? Propozycje Komisji Europejskiej w zakresie zmian rozporządzeń (WE) 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i 987/2009
  • spory dotyczące delegowania pracowników- omówienie najnowszych orzeczeń sądowych i ich skutków dla praktyki ZUS.
 2. Wysłanie pracowników z art.13.1
  • niezbędna dokumentacja oraz oświadczenia do złożenia wniosku o A1
  • prognoza znacznej części pracy pracownika wpisywana we wniosku o wydanie A1
  • weryfikacja znacznej części pracy pracownika- skutki pracy marginalnej, anulowanie poświadczonych formularzy
  • wysyłanie opiekunek za granicę- przyjęte w praktyce rozwiązania dla celów poświadczania formularzy.
 3. Podstawa wymiaru składek dla osób wykonujących pracę za granicą- zmiany przepisów od 10.2016r.
 4. Okresowe świadczenie usług za granicą w ramach zarejestrowanej działalności w Polsce
  • warunki do spełnienia dla osoby prowadzącej działalność
  • niezbędna dokumentacja do poświadczenia formularzy A1 (wnioski, załączniki)
  • dokumentowanie znacznej części działalności w Polsce- skutki braku dokumentacji
  • kiedy ZUS nie wyda formularza A1- skutki decyzji o odmowie
  • anulowanie formularzy z mocą wsteczną.
 5. Pozostałe zagadnienia- zbiegi tytułów do ubezpieczeń- prowadzenie działalności w dwóch krajach, działalność w Polsce, a praca za granicą- skutki pracy marginalnej; praktyka ZUS a orzecznictwo sądowe.
 6. Wysyłanie cudzoziemców za granicę
  • dodatkowa dokumentacja niezbędna do wydania A1
  • znaczenie miejsca zamieszkania cudzoziemca (centrum aktywności życiowej) dla wydania A1
  • kiedy ZUS nie poświadczy formularzy, skutki odmowy wydania formularzy (podwójne oskładkowanie).
 7. Dyskusja, indywidualne konsultacje i omówienie praktycznych przypadków.

 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia:

Zapisz się

Koszt i miejsce

Koszt szkolenia wyceniany jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, liczby godzin oraz miejsca organizacji szkolenia.

Prowadzący

Szkolenie poprowadzi znakomity wykładowca – praktyk związany z jednostką kontrolującą we Wrocławiu. Specjalista z zakresu świadczeń ZUS z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym.

Zapisz się na szkolenie

lub pobierz formularz

Pliki do pobrania

Masz pytanie?

71 324 17 24